Man går och tittar i en granskog.  Foto: @ Camilla Zilo

Lokala skogsträffar i södra Jämtland

Välkommen att delta i någon av våra lokala skogsträffar under våren 2024. Det finns olika teman och platser att välja bland. Du anmäler dig via ett formulär som du hittar under varje träff. Du kan också anmäla dig till flera träffar samtidigt i formuläret.


Träff i fält om kulturmiljövård i skogen

För ökad kunskap om forn- och kulturlämningar och den hänsyn som ska tas till dem så de inte skadas vid skogsbruksåtgärder. Träffen riktar sig till både yrkesverksamma och skogsägare.

Datum, tid och plats


Träff i fält om miljöhänsyn

Träffen  fokuserar på naturvårdsarter och fridlysta arter som förekommer i kalkbarrskog. Exempel på aktuella arter i samband med träffen: norna och guckusko, blåsippa och kransmossa. Träffen riktar sig till dig som är yrkesverksam.

Datum, tid och plats


Kurs i naturvårdande skötsel

En introduktion till naturvårdande skötsel för yrkesverksamma. Syftet är att sprida kunskap som bidrar till ett mer hållbart och miljövänligt brukande av skog. Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam.

Datum, tid och plats


Kurs om kulturmiljövård i skogen

Våra skogar är fulla av spår efter tidigare generationers brukande av landskapet. Lär dig att tyda spåren för att upptäcka historien som finns i skogarna runtomkring dig. Kursen vänder sig till både yrkesverksamma och skogsägare.

Datum, tid och plats


Träff i fält om hyggesfritt skogsbruk

Skogsträff i fält med fokus på hyggesfritt skogsbruk. Träffen riktar sig till alla som är aktiva eller intresserade av skogen. Vi bjuder på kaffe. Medtag egen matsäck och kläder efter väder.

Datum, tid och plats

  • Onsdag 5 juni, kl. 09.00-15.00, Fjällbäcken Bräcke kommun.
  • Tisdag 27 augusti, kl. 09.00-15.00, Fjällbäcken Bräcke kommun.

Anmäl dig här


Träff i fält om särskilt viktiga arter med inriktning oceaniska granskogar

En introduktion till särskilt viktiga arter i västra Jämtlands oceaniska granskogar. Du får kunskaper om vilken hänsyn som behöver tas till arterna vid skogsbruksåtgärder. 

Datum, tid och plats

  • 14 aug, kl. 9-15, Kallbygden (norr om Kall i Åre kommun), anmäl dig här

Kurs om särskilt viktiga arter

På den här kursen får du en introduktion om särskilt viktiga naturvårdsarter i sandtallskog med särskilt fokus på marksvampar. 

Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam i skogen.

Datum, tid och plats

  • Torsdag 12 september kl. 9-15

Medtag egen matsäck. Kläder efter väder. Samling vid OKQ8 Hede, Härjedalens kommun. 

Mer information kommer närmare träffen.


Träff i fält om klimatanpassad skogsskötsel

Skogsträff för dig som  är intresserade av skogen, yrkesverksam eller skogsägare.

Datum, tid och plats

  • Torsdag 10 oktober, kl. 09.00-14.30, Hammarstrand Ragunda kommun.

Information om anmälan kommer närmare träffen


Träff i fält om miljöhänsyn vid vatten

Vid den här träffen pratar vi om hänsyn till vattenmiljöer i samband med skogsbruksåtgärder. Målbilderna för god miljöhänsyn knyts an till vanligt förekommande våtmarker, sjöar och vattendrag. Syftet är att underlätta vid planering inför skogliga skötselåtgärder.

Datum, tid och plats

  • 16 okt, kl. 9-12, Östersund

Anmäl dig här


Träff i fält om miljöhänsyn i sumpskog

Vid den här träffen pratar vi om hänsyn till sumpskog i samband med skogsbruksåtgärder. Målbilderna för god miljöhänsyn knyts an till vanligt förekommande våtmarker, impediment och utströmningsområden. Syftet är att underlätta vid planering inför skogliga skötselåtgärder.

Datum, tid och plats

  • 17 okt, kl. 9-12, Bräcke kommun

Anmäl dig här


Distansträff om avverkningsanmälan

Hur kan en anmälan eller ansökan om avverkning planeras utifrån målbilderna för god miljöhänsyn? Det går vi igenom på denna digitala träff. Denna träff riktar sig främst till dig som är skogsägare eller yrkesverksam inom skogen.

Datum, tid och plats

  • 6 dec, kl. 9.15-10.45, Teams

Mer om träffen här


Fler träffar hittar du under rubriken Miljösmart skogsbruk på denna sida.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-27