Björkträd.

Lövträden på virkesmarknaden

Lövträden sparas ofta för miljön och mångfaldens skull, men det går att satsa på lövträden i produktion. Ett välskött bestånd ger grova träd av hög kvalitet i slutet av den relativt korta omloppstiden. Hög kvalitet betalas med bra priser.

För att klara certifieringen måste man ha en viss andel lövskog och som skogsägare finns det många goda möjligheter till intäkter från lövträden. Det är framför allt möbelindustrin som efterfrågar trädslagen till trädetaljer och den nordiska design med ljusa, simpla möbler är uppskattad även utomlands.

Lövinblandning ger god lönsamhet, ljusare bestånd och mer undervegetation som kan förse kronviltet med bete. Ökningen av lövträd är en medveten strategi för att sprida riskerna, bland annat med tanke på de effekter som klimatförändringarna medför. De korta omloppstiderna som många lövträd har gör att man kan bedriva ett intensivt skogsbruk med bra lönsamhet. Hybridasp är klar på 20–25 år, medan björk, asp och klibbal är avverkningsmogna efter cirka 40 år på bra mark.

Den svenska lövsågverksindustrin ­består idag av ett fåtal aktörer som framförallt sågar och förädlar björk. Men medan den svenska lövträdsmarknaden är sval finns en stor efterfrågan på både löv- och ädellövträ i övriga Europa och Asien. Så som skogsägare med löv- eller blandskogs kan man också vända sig till exportmarknaden.

  • Senast uppdaterad: 2021-08-11