Skogspromenad. Foto Birgitta Bernadotte

Vision, idé och strategi

Vår vision är vår ledstjärna och verksamhetsidén talar om varför vi finns och för vilka.

Vår vision

"Skog till nytta för alla".

Vår vision är vår ledstjärna och bild av den önskade framtiden och ska hjälpa oss att kunna fatta bra beslut. Den beskriver färdriktningen i vårt dagliga arbete och myndighetens utveckling. En vision ska vara lite utmanande och svår att uppfylla. Visionen är något att sträva efter och ger oss uppmuntran och energi.

Vår verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé talar om varför vi finns och vilket vårt uppdrag är.

Skogsstyrelsen - en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet”.

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle.

Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att
skogens alla värden tas tillvara på ett väl avvägt sätt.

Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Med nedanstående tillägg utgör vår verksamhetsidé också vår miljöpolicy.

 • Vi följer tillämplig lagstiftning och övriga krav på vår verksamhet. Vi arbetar för ständig förbättring av vår verksamhet.

Vår personalidé

Vi…

 • representerar en mångfald vad gäller kön, ålder, kompetens och ursprung
 • tar eget ansvar för att förverkliga vår vision, verksamhetsidé och mål
 • bemöter andra som vi själva vill bli bemötta
 • har integritet och vilja till samverkan
 • är öppna mot omvärlden och nya idéer
 • har kompetens för våra arbetsuppgifter och vill fortsätta att utvecklas


Vår ledaridé

Våra ledare...

 • har helhetssyn och verkar i ett brett samhällsperspektiv
 • omsätter vision och verksamhetsidé genom att prioritera, sätta mål, följa upp och återkoppla
 • ser till varje medarbetares förutsättningar och anpassar sitt ledarskap efter dessa
 • stödjer, inspirerar och utvecklar medarbetarna och arbetslaget
 • är goda lyssnare och tar tag i konflikter
 • ger sig tid att vara ledare och reflekterar över sitt ledarskap
 • Senast uppdaterad: 2017-03-28