Skogsägare som går i skogen.

Äga skog

Du som äger och driver ett skogsföretag har stor frihet, både när det gäller att utveckla dina intressen för skog och natur och att påverka skogens utveckling.

På de här sidorna kan du läsa mer om vilka rättigheter och skyldigheter det innebär att äga skog.