Bild från ovan som visar en väg genom skog och mark.

Om Utforska i kartan

Här kan du läsa vanliga frågor och svar. Klicka på en fråga för att fälla fram och läsa svaret.

Frågor och svar

Hur gör jag för att zooma och flytta kartan?

Hur du zoomar och flyttar kartbilden beror på vilken typ av enhet du använder.

Om du använder en dator med datormus zoomar du enklast med musens skrollhjul eller genom att klicka på knapparna - eller +. Flytta kartbilden genom att dra samtidigt som du håller vänster musknapp intryckt.

Använder du en enhet med touchskärm sveper du med två fingrar mot varandra eller från varandra på skärmen för att zooma. När du pekar och drar med ett finger på skärmen flyttar du kartbilden.

Hur byter jag bakgrundskarta?

Hur du byter bakgrundskarta beror på vilken typ av enhet du använder.

Om du använder en dator eller surfplatta ser du fem kartbilder i miniatyr längst ner i kartan. Klicka på önskad miniatyrbild för att välja bakgrundskarta. Vissa bakgrundskartor finns i flera varianter, prova dig fram tills du hittar den som passar bäst för ditt syfte.  

Om du använder en mobil klickar du på knappen Kartor i verktygsraden längst ner. Klicka på önskad miniatyrbild för att välja bakgrundskarta. Vissa bakgrundskartor finns i flera varianter, prova dig fram tills du hittar den som passar bäst för ditt syfte.  

Hur fungerar verktyget Utforska?

Med verktyget Utforska kan du markera en punkt eller en yta i kartan som du vill veta mer om. Om Skogsstyrelsen har någon information vid punkten eller i ytan du markerat visas den i kartan och du får mer information om det som visas i resultatrutan. Du når verktyget på olika sätt beroende på vilken enhet du använder.

Om du använder en dator eller surfplatta hittar du verktyget direkt i kartan. Klicka på Utforska. Välj därefter om du vill utforska en punkt eller en yta. 

Om du använder en mobil hittar du verktyget genom att klicka du på knappen Verktyg i verktygsraden längst ner. Klicka på Utforska. Välj därefter om du vill utforska en punkt eller en yta. 

Jag vill utforska en annan fastighet, hur gör jag?

På Mina sidor kan du bara utforska fastigheter som du själv äger. Om du äger flera fastigheter och vill byta använder du länkstigen som är placerad under sidhuvudet, klicka på "Utforska i kartan - Välj fastighet".

Vill du utforska utanför din egen fastighet går det bra att använda Skogsstyrelsens öppna karttjänster för detta.

Varför ser jag inte all information som berör min fastighet i kartan?

När tjänsten startar är kartan inställd så du ser din fastighet i en standard bakgrundskarta. Genom att till exempel tända och släcka kartlager och utforska en yta eller punkt kan du se mer information om din fastighet.

Innehåll saknas

Innehållet i tjänsten är inte alltid komplett. Där du har din skog kan det finnas lokala register hos myndigheter som Skogsstyrelsen inte har tillgång till. Det kan också finnas hänsynsobjekt i din skog som inte finns i något register.

Om du saknar ett objekt i kartan som berör flera av dina angränsade fastigheter kan du behöva välja alla berörda fastigheter för att objektet ska hämtas och visas i kartan. Du bör alltid på egen hand kontrollera hur det ser ut i skogen före avverkning eller annan åtgärd.

Felaktiga uppgifter

Tyvärr förekommer det att uppgifter i myndigheters register inte stämmer. Till exempel vet vi att yttergränserna för vissa kartobjekt inte alltid stämmer med verkligheten. Om det finns ett kartobjekt i registren med felaktig yttergräns i närheten av din fastighetsgräns kan det innebära att du antingen ser objektet på Mina sidor fast du inte borde eller tvärt om. Kontrollera därför alltid på egen hand hur det ser ut i skogen före avverkning eller annan åtgärd och ta kontakt med ditt närmaste distriktskontor om du är osäker.

Varför ser jag objekt som ligger utanför min fastighet?

Det är inte ovanligt att objekt i myndigheters register berör flera fastigheter, kanske både din och din grannes. I dessa fall ser både du och din granne samma objekt på Mina sidor.

Tyvärr förekommer det att uppgifter i myndigheters register inte stämmer. Till exempel vet vi att yttergränserna för vissa kartobjekt inte alltid stämmer med verkligheten. Om det finns ett kartobjekt i registren med felaktig yttergräns i närheten av din fastighetsgräns kan det innebära att du antingen ser objektet på Mina sidor fast du inte borde eller tvärt om. Kontrollera därför alltid på egen hand hur det ser ut i skogen före avverkning eller annan åtgärd och ta kontakt med ditt närmaste distriktskontor om du är osäker.

Hur beräknar jag virkesvolymen på min fastighet?

Välj verktyget Utforska och rita en yta inom din fastighet. När du gjort detta kommer det fram en resultatruta. Under rubriken Skogliga grunddata kan du se den beräknade virkesvolymen (och annan information) för den yta du har ritat.

Tänk på att detta är teoretiska beräkningar utifrån laserdata. Uppgifterna ger i de flesta fall en bra bild av skogen men du bör alltid kontrollera dem på egen hand.

Jag har gått vilse i kartan, hur hittar jag tillbaka?

Hur du hittar tillbaka till kartans startposition beror på vilken typ av enhet du använder.

Om du använder en dator eller surfplatta hittar du en knapp längst ner i kartan som heter Startposition. Klicka på den för att återgå till den position som kartan hade när den startade.

Om du använder en mobil hittar du den här funktionen under verktyget Mer i verktygsraden längst ner. Kicka på Startposition för att återgå till den position som kartan hade när den startade.

Jag saknar funktioner i tjänsten, är det något mer på gång?

Tjänsten kommer att utvecklas efterhand och fler funktioner kommer att läggas till löpande. Funktioner som vi jobbar med just nu är till exempel 

  • spara karta som pdf,
  • räkna fram virkesförråd och
  • visa fler ärendetyper.

Har du förslag på nya funktioner eller förbättringar får du gärna tipsa oss genom att använda formuläret på sidan Utforska i kartan.

Skicka in ärenden och planera

Om du behöver skicka in ett ärende eller planera skogsskötsel gör du det i Kartprogrammet precis som tidigare. Senare i år planerar vi att lansera nya ärendetjänster, exempelvis skicka in avverkningsärenden och samråd. Även en ny planeringstjänst kommer längre fram.

Dela ut fullmakt till ombud

Du kan inte dela ut fullmakt (nuvarande delegering) för tjänsten Utforska i kartan. Detta kommer att vara möjligt när ny version av Mina sidor lanseras i slutet av året. 

Har du en fastighetsfråga?

Om din fråga handlar om fastigheter hittar du mer information på sidan Om fastigheter.

  • Senast uppdaterad: 2021-02-18