Drönarbild över skogsområde

Avverkning

Här hittar du statistik om avverkade arealer och volymer.

Vår statistik och avverkningsstatistik från Riksskogstaxeringen vid SLU ger tillsammans en samlad beskrivning av avverkningen i landet. Därför redovisar vi även statistik från Riksskogstaxeringen i vår statistikdatabas och i det statistiska meddelandet.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO0312.