En skogskonsulent och en skogsägare tittar tillsammans på kartprogram (Field maps) i telefon omgivna av bokskog. Foto: Jenny Leyman

Skogsträffar och rådgivning

Under en skogsträff får du rådgivning och möjlighet att ställa frågor i grupp. Skogsträffar kan vara digitala eller lokalt på plats. Vi erbjuder även individuell rådgivning för dig som är skogsägare.

Digitala skogsträffar

De digitala skogsträffarna handlar om allt från produktionsåtgärder till skogsskador och miljövård. På den här sidan kan du se vilka ämnen som är aktuella just nu.

Vi riktar oss främst till dig som är skogsägare eller yrkesverksam i skogen, oavsett förkunskaper. Men även andra skogligt intresserade är varmt välkomna på våra aktiviteter. Vi strävar efter att erbjuda aktiviteter för olika kunskapsnivåer. Till vissa träffar bjuder vi in specifika målgrupper, till exempel skogsägare som är kvinnor.

Digitala skogsträffar under våren 2024

Skogsstyrelsen bjuder under våren in till digitala skogsträffar i flera aktuella teman. Träffarna är 1-2 timmar långa, avgiftsfria och hålls via Teams. Du behöver inte anmäla dig i förväg utan ansluter direkt via länken till mötet. Föreläsningarna spelas inte in, men det finns ofta flera tider att välja på för en träff. 

Ekonomiska stöd

Träffar som handlar om natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen, ädellöv återvätning av dikade våtmarker och de stöd du kan få för att göra dessa åtgärder. Mer information och inloggningslänk till mötet får du via länken nedan.

Digitala träffar om ekonomiska stöd 

Miljöhänsyn

Träffar om hur du kan ta hänsyn vid skogsbruksåtgärder och vad du ska tänka på när du gör en avverkningsanmälan. Mer information och inloggningslänk till mötet får du via länken nedan.

Digitala träffar om miljöhänsyn

  • Senast uppdaterad: 2024-02-16