En man mäter omkretsen på ett träd med ett måttband.

Enheter och symboler

Här hittar du förklaringar av några vanliga enheter som används i skogsbruket samt förklaringar av olika symboler som vi använder i våra tabeller.

Enheter

Här hittar du förklaringar av några vanliga enheter som används i skogsbruket.

Förkortning Förklaring
m3 Kubikmeter.
m3f Kubikmeter fast mått.
m3f ub Kubikmeter fast mått under bark.
Kubikmeter i fast mått under bark är vedvolymen utan bark och med toppen borträknad. Det är ett vanligt mått vid försäljning av virke efter avverkning.
m3f pb Kubikmeter fast mått på bark.
Kubikmeter i fast mått på bark är vedvolymen med bark och med toppen borträknad. Ligger virket i en trave räknas luften bort med en bedömd fastmasseprocent.
m3s Kubikmeter stjälpt mått.
Volymen av till exempel flis och spån som mäts i olika transportkärl eller högar och anger materialets yttre volym.
m3sk Skogskubikmeter.
En skogskubikmeter är hela stamvolymen med bark ovan stubbskäret. Måttet används för att beskriva volymen av stående skog till exempel i skogsbruksplaner.
m3t Kubikmeter travat mått.
Volymen = bredden x höjden x längden på en trave inklusive luften mellan stockarna.
m3to Kubikmeter toppmätt.
Volymen toppmätt kubikmeter får du genom att mäta den cylinder man får från att mäta stockens längd och diameter i toppen av stocken. Måttet används vanligen vid sågtimmermätning. En variant är m³mi där diametern mäts mitt på stocken.
ha Hektar.
Ett hektar är 10 000 m2

 

Symboler

Här hittar du förklaringar av olika symboler som vi använder i våra tabeller.

Symbol Förklaring
' ' upprepning
- inget att redovisa
0 eller 0,0 mindre än 0,5 respektive 0,05 av enheten
.. uppgiften ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges
. uppgiften kan inte förekomma