Skador på tall orsakade av den röda tallstekeln.  Foto: Anna F Strömbäck

Skador på skog

I måttliga populationer och där de förekommer naturligt är skadegörare viktiga för skogens ekologiska balans och hälsa. Snabb och kraftig spridning på grund av till exempel klimatvariationer eller mänsklig verksamhet kan förorsaka ekonomiskt betydande skogsskador.

Kapitlet Skador på skog är omfångsrikt och därför delat i två delar. I del 1 beskrivs några av de viktigaste skogsskadegörarna i skogens olika utvecklingsstadier. Del 2 tar upp gamla och nya epidemier och utbrott, intensivare skogsbruk och framtidens tekniker, samt klimat och skogsskador.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-09