Miljöhänsyn som ska tas enligt skogsvårdslagen

Vid skötsel av skog ska hänsyn tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen. Detta framgår av 30 § skogsvårdslagen. Men reglerna får inte vara så ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvåras.

Hänsyn ska tas utan ersättning från staten

Vad Skogsstyrelsen maximalt kan kräva som hänsyn i samband med avverkning av ett skogsobjekt framgår av figuren i dokumentet Skogsstyrelsens tillämpning av toleransnivån vid olika nettovärden på skogsobjektet. Detta är den så kallade toleransnivån. Figuren brukar även kallas intrångsbegränsningskurvan eller intrångskurvan. Se Relaterade dokument.

Grundläggande regler om skydd av egendom finns i 2 kap. 15 § regeringsformen. Skogsstyrelsens tillämpning av regler om hur stort intrång som ska behöva tålas utan ersättning bygger på ett betänkande från Bostadsutskottet samt beslut i miljööverdomstolen och kammarrätten. 

  • Senast uppdaterad: 2017-10-17