Bilduppslag tidningen Skogseko.

Du läser väl vår tidning?

Fyra gånger per år ges Skogsstyrelsens tidning Skogseko ut. Här har du möjlighet att läsa om det som är aktuellt i ”skogsvärlden” just nu och ta del av intressanta reportage där du kan lära dig mer om skog och skogsbruk.

Syftet med Skogseko är att skapa intresse för skog, skogsbruk och viktiga frågor som berör skogen, öka kännedomen om skogens användning och betydelse samt ge konkreta råd om skogsskötsel. I varje nummer av tidningen ägnar vi mest plats åt rådgivning.

Skogsekos upplaga är cirka 214 000 exemplar per nummer. Tidningen skickas automatiskt till alla skogsägare med mer än 5 ha skog, men även du som inte är skogsägare kan kostnadsfritt få tidningen.

Har du tips och idéer på det du vill läsa om i tidningen, tveka inte att höra av dig!