Skog.

Stöd för samarbete inom miljö

Just nu har Skogsstyrelsen ingen utlysning ute inom stödet.

Vad kan jag få stöd för?

Du kan få stöd för samarbete inom miljö med landskapsperspektiv för ökad konkurrenskraft i skogen.

Syftet är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna finansiera ett utvecklingsarbete.

Du kan söka stöd för samarbete inom de här områdena:

  • Vattenförvaltning
  • Samarbete kring adaptiv skogsskötsel
  • Planering och projektering av skogsbilvägar
  • Utmärkning av gränser i skogen (utlyst 2016-06-09 - 2016-09-30)
  • Viltförvaltning (utlyst 2016-09-19 - 2016-12-05)

När kan jag söka stödet?

Samarbetsstödet kommer att kunna sökas via utlysningar. En utlysning innebär att vi talar om inom vilket ämnesområde och när du kan söka stödet.

Vem kan söka stödet?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stödet. Minst två aktörer ska ingå i samarbetet.

Budget

Totalt 80 miljoner kronor finns att söka under perioden 2016-2020.

Bra att veta

Du kan inte få stöd till samarbete som krävs enligt lag eller till samarbetsprojekt som redan pågår.

Stöd beviljas inte till ansökningar med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

  • Senast uppdaterad: 2018-02-05