Lagboken på en stubbe i skogen.

Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Här publiceras Skogsstyrelsens författningssamling (SKSFS) med gällande föreskrifter och allmänna råd.

Författningar är ett gemensamt namn för lagar, förordningar och föreskrifter.

  • Föreskrifter är bindande
  • Allmänna råd är däremot inte bindande. Allmänna råd ger generella rekommendationer om hur du tillämpar en föreskrift och anger hur du kan eller bör handla i ett visst hänseende.

Nya författningar publiceras när de kommer från tryckeriet.

Ändringsföreskrift

Ibland måste reglerna i grundföreskriften ändras eller kompletteras. Då ger vi ut en ändringsföreskrift. Ändringsföreskriften innehåller bara själva ändringarna.

Omtryck

I vissa fall gör vi ett omtryck där vi för in alla ändringar i grundföreskriften. Omtrycket blir då en ny version av grundföreskriften.

Konsoliderad

Ibland gör vi en konsoliderad version av en föreskrift där vi för in alla ändringar i grundföreskriften. Den konsoliderade versionen finns enbart som pdf och kan inte användas i rättssammanhang men den ger en komplett bild av grundföreskriften med ändringar.

  • Senast uppdaterad: 2018-12-04