Lagboken.

Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Här publiceras Skogsstyrelsens författningssamling (SKSFS) med gällande föreskrifter och allmänna råd.

Författningar är ett gemensamt namn för lagar, förordningar och föreskrifter.

  • Föreskrifter är bindande
  • Allmänna råd är däremot inte bindande. Allmänna råd ger generella rekommendationer om hur du tillämpar en föreskrift och anger hur du kan eller bör handla i ett visst hänseende.

Nya författningar publiceras när de kommer från tryckeriet.

 

  • Senast uppdaterad: 2018-07-12