Lagboken på en stubbe i skogen.

Gällande föreskrifter och allmänna råd

Här publiceras Skogsstyrelsens författningssamling (SKSFS) med gällande föreskrifter och allmänna råd.

Föreskrifterna är publicerade i kronologisk ordning med grundföreskriften överst. I tabell under grundföreskriften hittar du eventuella ändringsföreskrifter.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-11