Gammal tall. Foto: Johan Nitare

Skogens miljövärden

Det här är stödet för dig som vill utveckla natur- och kulturvärden i skogen. Stödet betalas ut som fasta ersättningar för olika åtgärder. Du behöver inte redovisa fakturor. Till och med augusti 2020 kan du få kostnadsfri rådgivning av Skogsstyrelsen. Dokumentationen från rådgivningen kan du sedan använda när du ansöker om stöd. Hör av dig till din lokala rådgivare. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan. Sista ansökningsdag för stödet är den 2 september 2020.

Vem kan söka?

Skogens miljövärden riktar sig till dig som vill utveckla natur- och kulturvärden i skogen. Du som äger skogsmark eller har markägarens tillstånd kan söka.

Vad kan jag få stöd för?

Stödet betalas ut i form av fasta ersättningar för följande åtgärder:

Lägsta stödbelopp är 5000 kronor per ansökan. Högsta stödbelopp är 300 000 kronor. Du som är intresserad av att söka stödet erbjuds rådgivning av Skogsstyrelsen.

Tänk på det här

  • du måste utföra projektet på skogsmark
  • du kan inte få stöd för åtgärder som påbörjats innan din ansökan inkommit till Skogsstyrelsen
  • du kan inte få stöd för åtgärder på mark som är skyddad av naturvårdsavtal, biotopskydd eller naturreservat eller områden med motsvarande status
  • du kan inte få stöd för insatser som myndigheter, staten, landsting, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag
  • Vid handläggningen ska myndigheten kontrollera om du som söker stöd är kreditvärdig och kommer därför att göra en kreditupplysning.
  • Vid naturvårdsbränningar ska du bifoga en kopia på anmälan om avverkning för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden.

Viktigt när du ansöker om utbetalning

När du genomfört dina åtgärder, ansöker du om utbetalning via Jordbruksverkets e-tjänst. Om dina åtgärder och storleken på den åtgärdade arealen överensstämmer med uppgifterna i ditt beslut om stöd, behöver du bara bekräfta dessa uppgifter.

När du ansöker om utbetalning beskriver du vilka åtgärder som är genomförda och hur stor areal du har åtgärdat. Om alla åtgärder inte är genomförda eller om den åtgärdade arealen är mindre än vad du beviljats stöd för, måste du göra avdrag för det i din ansökan om utbetalning. Den åtgärdade arealen kan ha blivit något mindre än du först tänkt, till exempel på grund av att delar av området inte var framkomliga eller inte hanns med. 

Det är mycket viktigt att uppgiften om åtgärdad areal blir rätt i ansökan om utbetalning. Annars kan beloppet som betalas ut bli lägre eller dras in helt. Du riskerar också en administrativ avgift om uppgifterna inte stämmer.

  • Senast uppdaterad: 2020-03-16