Höstlandskap. Foto: Mostphotos

Skogens miljövärden

Sista dag att söka stödet Skogens miljövärden var den 31 december 2022. Du som sökt och fått beslut om stöd kan fortfarande ansöka om utbetalning. Är du intresserad av att söka stöd för åtgärder för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen hänvisar vi istället till Nokås-stödet.

Viktigt när du ansöker om utbetalning

När du genomfört dina åtgärder, ansöker du om utbetalning via Jordbruksverkets e-tjänst. Om dina åtgärder och storleken på den åtgärdade arealen överensstämmer med uppgifterna i ditt beslut om stöd, behöver du bara bekräfta dessa uppgifter.

När du ansöker om utbetalning beskriver du vilka åtgärder som är genomförda och hur stor areal du har åtgärdat. Om alla åtgärder inte är genomförda eller om den åtgärdade arealen är mindre än vad du beviljats stöd för, måste du göra avdrag för det i din ansökan om utbetalning. Den åtgärdade arealen kan ha blivit något mindre än du först tänkt, till exempel på grund av att delar av området inte var framkomliga eller inte hanns med. 

Det är mycket viktigt att uppgiften om åtgärdad areal blir rätt i ansökan om utbetalning. Annars kan beloppet som betalas ut bli lägre eller dras in helt. Du riskerar också en administrativ avgift om uppgifterna inte stämmer.

Behöver du mer tid?

Behöver du mer tid för att genomföra dina åtgärder? Då kan du ansöka om att få ditt slutdatum ändrat. Du ansöker om ändringen på blanketten "Ansökan - ändring av beslut om stöd 2014-2020". Blanketten ska skickas till Skogsstyrelsen, LBP, 551 83 Jönköping. Den måste vara Skogsstyrelsen tillhanda senast det slutdatum som står i ditt beslut om stöd.

Information om stödet Skogens miljövärden

Skogens miljövärden riktar sig till dig som vill bevara eller utveckla natur- och kulturvärden i frivilliga avsättningar på skogsmark.

Du som äger skogsmark eller har markägarens tillstånd kan söka.

Stödet betalas ut i form av fasta ersättningar för följande åtgärder:

Lägsta stödbelopp är 5 000 kronor per ansökan. Högsta stödbelopp är 300 000 kronor. Du som är intresserad av att söka stödet erbjuds rådgivning av Skogsstyrelsen.

Tänk på det här:

  • Du måste utföra projektet på skogsmark.
  • Du kan inte få stöd för åtgärder som påbörjats innan din ansökan inkommit till Skogsstyrelsen.
  • Du kan inte få stöd för åtgärder på mark som är skyddad av naturvårdsavtal, biotopskydd eller naturreservat eller områden med motsvarande status.
  • Du kan inte få stöd för insatser som myndigheter, staten, landsting, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag.
  • Vid handläggningen ska myndigheten kontrollera om du som söker stöd är kreditvärdig och kommer därför att göra en kreditupplysning.
  • Åtgärder kan kräva anmälan, samråd, tillstånd eller dispens som söks hos Skogsstyrelsen eller hos Länsstyrelsen. Åtgärder får inte störa pågående fågelhäckning, förstöra fåglarnas livsmiljö eller påverka hotade arter negativt. Verksamhetsutövaren ansvarar för att relevanta handlingar finns innan åtgärder påbörjas. 

 

  • Senast uppdaterad: 2023-04-04