Gammal tall. Foto: Johan Nitare

Skogens miljövärden

Det här är stödet för dig som vill utveckla natur- och kulturvärden i skogen. Stödet betalas ut som fasta ersättningar för olika åtgärder. Du behöver inte redovisa fakturor. Till och med augusti 2020 kan du få kostnadsfri rådgivning av Skogsstyrelsen. Dokumentationen från rådgivningen kan du sedan använda när du ansöker om stöd. Hör av dig till din lokala rådgivare. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan. Sista ansökningsdag för stödet är den 2 september 2020.

Vem kan söka?

Skogens miljövärden riktar sig till dig som vill utveckla natur- och kulturvärden i skogen. Du som äger skogsmark eller har markägarens tillstånd kan söka.

Vad kan jag få stöd för?

Stödet betalas ut i form av fasta ersättningar för följande åtgärder:

Lägsta stödbelopp är 5000 kronor per ansökan. Högsta stödbelopp är 300 000 kronor. Du som är intresserad av att söka stödet erbjuds rådgivning av Skogsstyrelsen.

Tänk på det här

 • du måste utföra projektet på skogsmark
 • du kan inte få stöd för åtgärder som påbörjats innan din ansökan inkommit till Skogsstyrelsen
 • du kan inte få stöd för åtgärder på mark som är skyddad av naturvårdsavtal, biotopskydd eller naturreservat eller områden med motsvarande status
 • du kan inte få stöd för insatser som myndigheter, staten, landsting, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag
 • Vid handläggningen ska myndigheten kontrollera om du som söker stöd är kreditvärdig och kommer därför att göra en kreditupplysning.
 • Vid naturvårdsbränningar ska du bifoga en kopia på anmälan om avverkning för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden.

Ändringar

Inför 2017 ändrades reglerna för stödet något. Ändringarna innebär det här:

 • De åtgärder du vill söka bidrag för ska vara högkvalitativa och beröra hela den areal som du söker stöd för.
 • När du söker stöd för naturvårdsbränning, har det betydelse om området har en tydlig brandhistorik.
 • När du söker stöd för röjning/frihuggning av kulturmiljöer är det bra att uppge om lämningen riskerar att bli förstörd i närtid, om lämningen utgör en hel sammanhängande miljö eller om lämningen befinner sig i tätortsnära skog eller ett rekreationsområde.
 • Det har betydelse om de åtgärder du föreslår leder till att stora mängder död ved skapas i området.
 • Senast uppdaterad: 2020-01-27