Höstlandskap.

Skogens miljövärden

Skogens miljövärden är ett stöd för dig som vill utveckla natur- och kulturvärden i skogen. Det kan även finnas möjlighet att få rådgivning av Skogsstyrelsen.

Vem kan söka?

Skogens miljövärden riktar sig till dig som vill bevara eller utveckla natur- och kulturvärden i frivilliga avsättningar på skogsmark.

Du som äger skogsmark eller har markägarens tillstånd kan söka.

Vad kan jag få stöd för?

Stödet betalas ut i form av fasta ersättningar för följande åtgärder:

Lägsta stödbelopp är 5 000 kronor per ansökan. Högsta stödbelopp är 300 000 kronor. Du som är intresserad av att söka stödet erbjuds rådgivning av Skogsstyrelsen.

Tänk på det här

  • Du måste utföra projektet på skogsmark.
  • Du kan inte få stöd för åtgärder som påbörjats innan din ansökan inkommit till Skogsstyrelsen.
  • Du kan inte få stöd för åtgärder på mark som är skyddad av naturvårdsavtal, biotopskydd eller naturreservat eller områden med motsvarande status.
  • Du kan inte få stöd för insatser som myndigheter, staten, landsting, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag.
  • Vid handläggningen ska myndigheten kontrollera om du som söker stöd är kreditvärdig och kommer därför att göra en kreditupplysning.
  • Vid naturvårdsbränningar ska du bifoga en kopia på anmälan om avverkning för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden.

Viktigt när du ansöker om utbetalning

När du genomfört dina åtgärder, ansöker du om utbetalning via Jordbruksverkets e-tjänst. Om dina åtgärder och storleken på den åtgärdade arealen överensstämmer med uppgifterna i ditt beslut om stöd, behöver du bara bekräfta dessa uppgifter.

När du ansöker om utbetalning beskriver du vilka åtgärder som är genomförda och hur stor areal du har åtgärdat. Om alla åtgärder inte är genomförda eller om den åtgärdade arealen är mindre än vad du beviljats stöd för, måste du göra avdrag för det i din ansökan om utbetalning. Den åtgärdade arealen kan ha blivit något mindre än du först tänkt, till exempel på grund av att delar av området inte var framkomliga eller inte hanns med. 

Det är mycket viktigt att uppgiften om åtgärdad areal blir rätt i ansökan om utbetalning. Annars kan beloppet som betalas ut bli lägre eller dras in helt. Du riskerar också en administrativ avgift om uppgifterna inte stämmer.

Behöver du mer tid?

Om du behöver mer tid för att genomföra dina åtgärder kan du ansöka om att få ditt slutdatum ändrat. Du ansöker om ändringen på blanketten "Ansökan - ändring av beslut om stöd 2014-2020". Blanketten ska skickas till Skogsstyrelsen, FE 45, Box 204, 826 25 Söderhamn. Den måste vara Skogsstyrelsen tillhanda senast det slutdatum som står i ditt beslut om stöd.

  • Senast uppdaterad: 2021-10-14