Virkestrave vid väg.

Kostnader i det storskaliga skogsbruket

Undersökningen ger svar på hur mycket det kostar att föryngringsavverka, gallra, hyggesrensa, markbereda, plantera och utföra andra skogsvårdsåtgärder. Även investeringar och underhåll av skogsbilvägar ingår.

Skogsstyrelsen gör undersökningen i samarbete med SkogForsk. Resultaten gäller för åtgärder inom det storskaliga skogsbruket. De företag som är med i undersökningen äger tillsammans 11 miljoner hektar skogsmark.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO0307.