Vad innebär formellt skydd för mig som markägare?

Många markägare vill fortsätta att ta eget ansvar för den mark där de genom åren har sparat och vårdat naturvärden. Andra vill skydda skogen formellt. Ett formellt skydd ger flera fördelar. Som markägare kan du till exempel få ersättning för skog du ändå sparar och vill bevara eller som du ändå kanske inte kan bruka.

Att skydda natur kan även ses som kvitto på att du värdesätter hållbarhet och långsiktighet, samtidigt som du kan bevara naturvärden för upplevelser nära dig. Du kan även få hjälp med den naturvårdande skötseln i ett skyddat område. Ofta kan du fortsätta äga marken och även behålla din rätt till jakt och fiske.

Vad skyddet innebär för dig som markägare kan variera mellan de olika skyddsformerna naturreservat, naturvårdsavtal och biotopskyddsområde. 

  • Senast uppdaterad: 2023-11-14