Röjning i skogen.

Åtgärder i skogsbruket

Skogsstyrelsen undersöker varje år vilka åtgärder som utförs i skogsbruket. Resultaten visar omfattning av olika skogsvårdsåtgärder och antal plantor för hjälpplantering.

Uppgifterna bygger på resultat från två olika enkäter. Den ena är en totalundersökning av de ca 130 största skogsägarna i landet. Den andra är en stickprovsundersökning som omfattar ca 2 200 mindre skogsägare.

Vi redovisar resultaten med fördelning på ägarklass, län, landsdel och för hela riket.

Undersökningarna ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer:

  • JO0301 Storskaliga skogsbruket
  • JO0304 Småskaliga skogsbruket
  • Senast uppdaterad: 2018-12-21