Skogskötselserien omslag

Produktionshöjande åtgärder

För att höja produktionen i skogen finns ett flertal åtgärder att vidta. Grundläggande är dock att föryngra väl, använda lämpliga trädslag med god genetik samt ha god beståndsvård och försöka undvika skador.

I kapitlet tas upp produktionen hos inhemska och främmande trädslag, betydelsen av förädlat skogsodlingsmaterial, gödsling och dikning i olika former, med mera.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-09