Granbarkborrefälla och fångst i burk.

Svärmningsövervakning

Svärmningsövervakningen visar när det finns risk för angrepp av granbarkborre. Med denna kunskap kan du som skogsägare välja rätt tid för att leta efter angrepp och bekämpa skadorna på ett effektivt sätt.

Övervakningen sker med hjälp av barkborrefällor som töms varje måndag under veckorna 17-36. Om det är en stor mängd granbarkborrar i fällorna tyder det på att svärmningen är igång och att det finns stor risk för angrepp. 

I år samverkar Skogsstyrelsen med Södra skogsägarna, Mellanskog och Hushållningssällskapet i svärmningsövervakningen. Totalt har vi fällor på 60 orter i hela landet.

Du kan se resultaten från samtliga övervakningar i diagrammen för respektive övervakningsort. Diagrammen uppdateras varje vecka.

I anslutning till diagrammen kan du också läsa en aktuell lägesrapport.

  • Senast uppdaterad: 2020-06-22