Lummig sommarmiljö från Järle Kvarn med forsande å, grönskande träd och äldre röda hus med vita knutar

Fastighets- och ägarstruktur i skogsbruk

Här finns statistik om skogsägare och brukningsenheter.

Vem äger den svenska skogen? Hur gamla är skogsägarna och var i landet bor de? I statistikfaktabladet nedan finns samlad statistik om skogsägandet från år 1999 och framåt. Tidsserien finns även i Skogsstyrelsens statistikdatabas.

Statistiken bygger på lantbruksenheter ur fastighetstaxeringen och grunden till uppgifterna bygger därmed på de uppgifter som fastighetsägarna själva lämnar i sin fastighetsdeklaration. Den areal som redovisas i statistiken avser därför deklarerad produktiv skogsmark.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO1405.

  • Senast uppdaterad: 2023-05-04