Lönnblad och blommor

Om inloggning

Här kan du läsa vanliga frågor och svar. Klicka på en fråga för att fälla fram och läsa svaret.

Frågor och svar

Hur gör jag för att logga in?

Nya Mina sidor

Du loggar in med e-legitimation.

Gamla Mina sidor

Du loggar in med lösenord eller e-legitimation.

Jag har inget svenskt personnummer. Hur ska jag göra för att logga in?

I gamla Mina sidor

Om du saknar svenskt personnummer använder du ditt samordningsnummer enligt lagfart. Ange siffrorna 00 framför samordningsnumret.

In english: persons who are not registered in the Swedish population records may use the co-ordination number 12 digits. example: 0030123456.

I nya Mina sidor

För att logga in i nya Mina sidor krävs e-legitimation och svenskt personnummer. Om du inte har svenskt personnummer kommer du inte åt tjänsterna i nya Mina sidor.

Du som har ett samordningsnummer inskrivet i din fastighets lagfart kan ge en person med svenskt personnummer fullmakt att bli ditt ombud. Ditt ombud kan då hantera dina fastigheter i nya Mina sidor. Lantmäteriet är den myndighet som hanterar fastighetsregistret. Vänd dig till dem med frågor om din fastighets lagfart.

In english: to log in to the new My pages, e-identification and Swedish social security number are required. If you do not have a Swedish social security number, you will not be able to access the services in the new My pages.

If you have a coordination number registered in your property's legal record then you can give a person with a Swedish personnummer a power of attorney to become your agent. Your agent can then manage your properties in the new My pages. Lantmäteriet is the authority that handles the property register. Contact them with questions about your property's legal record.

Problem vid inloggning med e-legitimation

Vi brukar få in fler frågor om e-legitimation när någon av de vanliga webbläsarna har uppdaterats. Prova därför först att logga in med en annan webbläsare av senaste version. Microsoft Edge, Google Chrome och Mozilla Firefox är exempel på vanliga webbläsare. Du kan också testa att starta om webbläsaren eller datorn.

Mer information om e-legitimation och support finns hos leverantören av e-legitimation.

Lösenord
Kan jag logga in med lösenord?

Ja, det går att logga in med personligt lösenord i gamla Mina sidor. I nya Mina sidor krävs e-legitimation. 

Hur får jag ett lösenord?

Om du vill logga in med lösenord kan du beställa det via webbsidan Beställa nytt lösenord. Om du tappat bort eller glömt ditt lösenord kan du beställa ett nytt. När du beställer ett nytt lösenord slutar ditt gamla lösenord att fungera. Det nya lösenordet skickas till din postadress och det tar cirka 3-5 vardagar.

Observera! Du som är folkbokförd i annat land än Sverige kan inte själv beställa nytt lösenord. Använd ditt lands eID (Foreign eID) för att logga in på Mina sidor eller kontakta teknisk support.

Mitt lösenord verkar inte fungera. Hur gör jag?

Har du skrivit in rätt lösenord? Stora och små bokstäver är olika tecken. Alla tecken tillhör lösenordet. Även #%-! och liknande. Versalt i och siffran 1 är borttagna från lösenorden, men l (gement L) finns kvar.

Person-/organisations-/samordningsnumret ska vara 12 siffror som börjar med 19, 20 eller 00, De ska anges i en följd utan bindestreck. Till exempel 195912311234.

Tänk också på att lösenordet är personligt. Om två personer i familjen äger fastigheten tillsammans får man var sitt lösenord.

Tips på felsökning:

  • Person-, organisations- och samordningsnumret ska vara 12 siffror som börjar med 19, 20 eller 00. De ska anges i en följd utan bindestreck. Till exempel 195912311234. Skriver du in ett mellanslag före eller efter siffrorna  blir det fel.

  • Samtliga tecken, minst 8 stycken, som anges i brevet du fått tillhör lösenordet. Stora och små bokstäver är olika tecken. Även #%-! och liknande. Skilj på siffran 2 och bokstaven z. Versalt i och siffran 1 är borttagna från lösenorden, men l (gement L) finns kvar.

  • Ett vanligt knep är att först skriva in lösenordet i ett ordbehandlingsprogram, eftersom det blir tydligare att se där, och sedan kopiera in det i lösenordsrutan. Se bara till att inget mellanslag kommer med efter siffrorna.

  • Använder du rätt lösen? Lösenordet är personligt. Om två personer i familjen är delägare av fastigheten får dessa var sitt lösenord som enbart fungerar mot respektive angivet person- eller organisationsnummer.

  • Lösenordet måste vara det senast beställda. Tidigare lösen upphör att fungera när ett nytt är beställt.

  • Använd nya operativsystem och webbläsare. Äldre system och webbläsare testas inte av oss eller tillverkarna längre och de kan få problem med vissa tecken som inte kan avläsas rätt.

  • Webbläsaren sparar gärna lösenord automatiskt och den kan "missuppfatta" din inmatning. Var uppmärksam så att den inte försöker lägga in något felskrivet eller annat lösenord som du använde tidigare.
Jag har loggat in med fel lösenord tre gånger och kontot har låst sig. Vad gör jag nu?

Om du uppgett fel lösenord tre gånger i följd spärras inloggningen av säkerhetsskäl under 60 minuter. Försök igen efter en timme.

Felmeddelanden om lösenordsbeställning - tillägg utlandsboende

Adresser uppdateras inte automatiskt från andra länder. Har du som bor i annat land eller är utländsk medborgare en ny adress kan du behöva ange det till Skatteverket. För snabbare uppdatering kan du också (i brev) ange adressen direkt till Lantmäteriets inskrivning.

En del utländska postnummer, zip code, kan skapa problem för lösenordsgeneratorn. Kontakta vår support om du får felmeddelande om adress om du anser den ska vara korrekt uppdaterad.

Andra felmeddelanden om okänd ägare kan bero på att identitetsnummer saknas i lagfarten. Utländska personnummer fungerar inte som identitet, utan det måste i de fallen vara av Skatteverket angivet organisationsnummer.

Felmeddelande på skärmen vid beställning av lösenord - boende i Sverige

De flesta felmeddelanden beror antingen på felskrivet person- eller organisationsnummer eller att någon uppgift saknas i lagfarten.

Om felmeddelande säger att "adress is not complet" behöver du ta reda på om adressen är korrekt angiven till Skatteverket, framförallt att postnummer är korrekt.

Adresser kommer automatiskt från folkbokföringen för privata och ursprungligen från Bolagsverket för företag. Detta gäller för alla som bor i Sverige. Du kan behöva kontrollera med Lantmäteriets inskrivning att den rätta adressen verkligen är inskriven i lagfarten. Ändring måste ske via skriftlig begäran.

Om felmeddelande anger att du inte är känd ägare kan det finnas många orsaker. Vanligaste orsaken till meddelandet är att ändrade uppgifter inte har hunnit uppdateras. Alla ändringar i Lantmäteriets register tar några veckor innan det är uppdaterat för inloggning i Mina sidor. För vanliga ärenden kan det i genomsnitt ta 8 veckor innan det har uppdaterats klart. Nybildade fastigheter kan ta betydligt längre tid.

Se även "Frågor och svar om fastigheter" för mer information om olika fastighetstyper. Om du är osäker om vad som är fel kan vår support kontrollera vad som är orsaken och även snabba på ärenden som nybildade fastigheter och fastigheter med typkoder utanför lantbruksfastigheter.

  • Senast uppdaterad: 2021-12-29