Symbolbild statistiska meddelanden

Statistiska meddelanden

Vi publicerar vår officiella statistik i publikationen Statistiska meddelanden (SM). SM-serien är gemensam för statistikansvariga myndigheter och innehåller tabeller, figurer och beskrivande texter. Tabellerna finns också i vår statistikdatabas.

Kontakta oss om du vill få tillgång till äldre statistiska meddelanden.