En laptop, en läsplatta och en mobiltelefon med Mina Sidor på respektive skärm.

Om Mina sidor

Mina sidor är en samling avgiftsfria e-tjänster för dig som skogsägare. Här finns samlad information om din skogsfastighet, karttjänster och planeringsverktyg. Du kan enkelt se alla dina ärenden och skicka in avverkningsanmälningar och ansökan om skydd av skog. Mina sidor fungerar både i dator, surfplatta och mobil. Så länge du har internetuppkoppling kan du använda alla tjänsterna direkt från din favoritplats i skogen. 

Utforska din skog i kartor och ta fram skogliga grunddata

Med tjänsten Utforska i kartan utforskar du din skog med hjälp av olika kartor och kartlager. Använd verktyget Utforska för att ta fram information om till exempel markförhållanden, hänsynskrävande objekt och virkesvolym.

Planera din skog

Här kan du rita in egna bestånd och registrera beståndsuppgifterna, eller importera din skogsbruksplan. Det finns även verktyg för att rita in hänsynsobjekt, göra anteckningar, planera åtgärder och skapa beställningsunderlag som du kan skicka till den som ska utföra åtgärden.

Sammanställ information om din skog

Med tjänsten Mina skogsdata kan du ta fram en rapport om din skog med information från flera myndigheters register. Om du äger flera fastigheter i en kommun kan du välja vilka du vill ta med i rapporten. Exempel på information som finns med i rapporten är ägarförhållanden, arealfördelning, utförda avverkningar, hänsynskrävande objekt och ärenden.

Anmäl intresse för skydd av skog

Med tjänsten Intresseanmälan skydd av skog kan du anmäla intresse för skydd av skog genom naturvårdsavtal eller biotopskydd. Anmälan hanteras av Skogsstyrelsen. Vill du ansöka om skydd genom naturreservat vänder du dig till din länsstyrelse.  

Anmäl eller ansök om avverkning

Tjänsten Anmäl eller ansök om avverkning är uppdelad i tre olika tjänster: avverka normalskog, avverka ädellövskog och avverka fjällnära skog. 

Varje tjänst har formulär som är anpassade efter vilken typ av skog som ska avverkas. Formulären guidar dig enkelt genom stegen där du beskriver din skog och hur du planerar att göra din avverkning.

Anmälan för samråd

I e-tjänsten kan du anmäla en skoglig åtgärd eller verksamhet för samråd. En guide tar dig enkelt genom stegen där du anger åtgärd och beskriver hur den ska genomföras. Tjänsten kan användas från dator, mobil och surfplatta.

  • Senast uppdaterad: 2024-07-09