Förklaring om tillbörlig aktsamhet

Som verksamhetsutövare eller stor handlare måste du lämna in en förklaring om tillbörlig aktsamhet innan du importerar, exporterar eller tillhandahåller en produkt på marknaden. Förklaringen lämnas in i EU:s informationssystem.

Förklaringen ska innehålla följande uppgifter:

  • Företagets namn och adress
  • Eori-nummer (vid import och export)
  • KN-nummer
  • Produktens handelsnamn
  • Produktens vetenskapliga namn (i tillämpliga fall)
  • Kvantitet (vikt, volym eller antal enheter)
  • Produktionsland
  • Geolokalisering som visar var råvarorna har producerats
  • En text som anger att ingen eller endast försumbar risk har konstaterats för produkterna

Om du vill hänvisa till en befintlig förklaring om tillbörlig aktsamhet måste du ange referensnumret för den förklaringen. Referensnumret har den som gjorde förklaringen fått via EU:s informationssystem.

API för verksamhetsutövare

EU-kommissionen har tagit fram ett API för att verksamhetsutövare ska kunna föra över information från sina befintliga IT-system till kommissionens informationssystem och ta emot information från informationssystemet. Den tekniska specifikationen för API:et finns på EU-kommissionens webbplats.

Informationssystem - Europeiska kommissionen (green-business.ec.europa.eu)

  • Senast uppdaterad: 2024-05-24