Omslagsbild skogsskötselserien nummer 21 2020

Skogens kolbalans och klimatet

Skogen i Sverige gör stor klimatnytta. Den har minskat behovet av fossil energi och under lång tid lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd. Med högre tillväxt kan skogen göra ytterligare klimatnytta.

I det här kapitlet av Skogsskötselserien beskrivs hur skogens kolbalans fungerar under svenska förhållanden och hur svensk skog och skogsprodukter kan bidra till klimatarbetet.

  • Senast uppdaterad: 2022-05-11