Skogens pärlor

Här redovisas värdefulla skogsmiljöer och kulturlämningar i svenska skogar

Det här hittar du i Skogens pärlor:

  • nyckelbiotoper och objekt med naturvärden
  • sumpskogar
  • områdesskydd
  • forn- och kulturlämningar
  • artobservationer
  • avverkningsanmälningar och utförda avverkningar

För närvarande finns över 500 000 objekt i Skogens pärlor plus arter. De olika
objekten visas i en karta där du själv kan välja vad du vill titta på och i vilket geografiskt område

  • Senast uppdaterad: 2017-03-27