Gärdesgård. Foto Josefina Sköld

Kontakta Mina sidor support

Kontakta supporten om du har tekniska problem med Mina sidor. För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt ber vi dig att fylla i formuläret nedan. Du får återkoppling via e-post.

Börja gärna med att läsa Frågor och svar. Där hittar du till exempel vanliga frågor och svar om fastigheter och inloggning. Om du har en skoglig fråga, till exempel om hur du fyller i en avverkningsanmälan via Mina sidor så vänder du dig till ditt lokala distrikt.

För svar på enklare/ snabbare frågor om till exempel inloggning kan du även få svar via telefon. Ordinarie öppettid: Vardagar kl 8-12, 13-15. Telefon: 036-35 94 90. Under v 52 och v 1 är supporten stängd. 

Tips! De allra flesta frågor som kommer in till oss finns beskrivna och besvarade i Frågor och svar. Läs gärna dem www.skogsstyrelsen.se/minasidor/svar.

Information om personuppgiftsbehandling i Mina sidor support

För att undersöka hur en fastighet eller skifte är registrerad i lagfartsuppgifter och därmed visas i Mina sidor behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig i supportsystemet. De avser ditt namn, kontaktuppgift, fastighetens trakt-, block- och enhetsnamn samt i vilken kommun fastigheten är belägen.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse för att kunna hantera ditt supportärende. Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter i 18 månader efter att det är löst. Därefter gallras uppgifterna.

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på
www.skogsstyrelsen.se/gdpr.