Röjning

Röjning av ungskog är en viktig skogsvårdsåtgärd för att längre fram kunna skörda värdefullt virke i gallringar och slutavverkning. Ofta behöver ett bestånd röjas mer än en gång.

I detta kapitel kan du läsa om lämpliga sätt att röja i olika beståndstyper och effekterna på enskilda träd och på beståndet av om man röjer till olika stamantal eller vid olika trädhöjd eller inte röjer alls.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-09