Samtal i skogen vid skogsmaskin..

Du och din skog

Du som äger och driver ett skogsföretag har ett stort ansvar men också en stor frihet. Samtidigt som du utvecklar dina intressen för skog och natur kan du också påverka din skogs utveckling och hur den kommer att se ut i framtiden.

För att skogen ska bli vad du tänkt är det viktigt att du sätter mål. Det kan vara att producera värdefull skog men det kan också vara mål för att sköta och utveckla övriga värden som finns på din fastighet.

Det är viktigt att du som skogsägare tar hänsyn till den biologiska mångfalden, kulturmiljöer och friluftslivet när du brukar din skog. 

En skogsbruksplan kan hjälpa dig att omsätta din övergripande mål för skogsbruket i praktiska åtgärder. Tänk långsiktigt och företagsekonomiskt så får du ut mer av ditt skogsägande.

  • Senast uppdaterad: 2020-08-14