Samtal i skogen vid skogsmaskin..  Foto: Camilla Zilo

Du och din skog

Att vara skogsägare innebär att du äger och driver ett skogsföretag. Det innebär ett stort ansvar men också en stor frihet. Samtidigt som du utvecklar dina intressen för skog och natur kan du också påverka din skogs utveckling och hur den kommer att se ut i framtiden.

För att du ska få ut mesta möjliga av ditt skogsägande är det bra om du sätter tydliga mål. Ett mål kan vara att producera ekonomiskt värdefull skog,  men målet kan också vara att sköta och utveckla andra värden som är kopplade till att äga skog.

Du behöver också ta hänsyn till den biologiska mångfalden, kulturmiljöer och friluftslivet när du brukar din skog. 

En skogsbruksplan kan hjälpa dig att omsätta dina övergripande mål för skogsbruket i praktiska åtgärder. Tänk långsiktigt och företagsekonomiskt för att få ut mer av ditt skogsägande.

  • Senast uppdaterad: 2023-03-28