Skördare avverkar skog

Avverkningsanmälningar

Här hittar du statistik över registrerade avverkningsanmälningar och ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning.

Senaste nytt

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under februari 23 342 hektar, vilket var 32 procent mer än under februari 2022. Av arealen avsåg ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog 2 993 hektar, vilket kan jämföras med 685 hektar samma månad förra året.

Uppgifterna avser anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning i hela landet och alla typer av skogar.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Uppgifterna avser anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning i hela landet och alla typer av skogar.

Logotyp Sveriges officiella statistik
  • Senast uppdaterad: 2023-03-14