Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning

Skogsstyrelsen inventerar varje år ett urval av de anmälningar om föryngringsavverkning som kommer in till myndigheten. Vi inventerar miljöhänsyn vid avverkningen och under föryngringsfasen. Syftet är att ge underlag för utvärdering av uppfyllelsen av miljömålen i skogen.

Inventeringsresultaten ger svar om:

  • Hur stor andel av avverkningsarealen som lämnas av hänsynsskäl.
  • Hur mycket levande och döda träd som lämnas vid avverkningen.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO1403. Samtliga resultat finns i statistikdatabasen.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Årtalet avser den avverkningsperiod som ligger i mitten av de tre avverkningsperioder som statistiken bygger på. Uppmätt 5-7 år efter föryngringsavverkning. Avser ved 15 cm eller grövre. Med nettoareal avses avverkningens areal utom hänsynsmark.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Årtalet avser den avverkningsperiod som ligger i mitten av de tre avverkningsperioder som statistiken bygger på. Uppmätt 5-7 år efter föryngringsavverkning. Avser ved 15 cm eller grövre. Skogskubikmeter (m3sk) omfattar hela stammen ovan stubben inklusive bark.

Logotyp Sveriges officiella statistik
  • Senast uppdaterad: 2023-09-27