Storskraksungar i ett bohål i en trädstam.

Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning

Skogsstyrelsen inventerar varje år ett urval av de anmälningar om föryngringsavverkning som kommer in till myndigheten. Vi inventerar miljöhänsyn vid avverkningen och under föryngringsfasen. Syftet är att ge underlag för utvärdering av uppfyllelsen av miljömålen i skogen.

Inventeringsresultaten ger svar om:

  • Hur stor andel av avverkningsarealen som lämnas av hänsynsskäl.

  • Hur mycket levande och döda träd som lämnas vid avverkningen.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO1403. Samtliga resultat finns i statistikdatabasen.