Symbol steg för steg för statistikdatabasen.

Statistikdatabas

I vår statistikdatabas kan du själv skapa tabeller och diagram och ladda ner större mängder data.

Statistikdatabasen är gratis att använda. Om du använder uppgifter ur databasen anger du Skogsstyrelsen som källa. Om du gör egna bearbetningar av uppgifter ur databasen ska du inte ange Skogsstyrelsen som källa.

Just nu finns statistiken i två olika databaser. "Annan statistik" innehåller statistik som inte ingår i Sveriges officiella statistik. "Skogsstyrelsens statistikdatabas" innehåller den officiella statistiken.

När du gör uttag i databasen kan du välja vad du vill se och hur du vill att det ska visas. Du har också möjlighet att spara ner resultaten i olika filformat

  • Senast uppdaterad: 2017-04-04