Unga björkar på våren med späda bladknoppar. Foto: Mostphotos

Södra Jämtlands distrikt

Södra Jämtlands distrikt omfattar kommunerna Ragunda, Bräcke, Berg och Härjedalen. Distriktet erbjuder stor variation, från västra Härjedalens karga tallhedar och fjäll till östra Jämtlands frodiga älvdalar.

Tallen dominerar i de västra delarna. I öster dominerar gran med lövinslag. Här finns landets största areal med contortatall. Markanvändningen fördelas på verksamheter som skogsbruk, turism, jordbruk, rennäring, vindkraft, rekreation, jakt och fiske.

Lokala träffar och kurser i Jämtlands län

Under året har vi ett stort utbud av lokala skogsträffar där du kan få råd och lära dig mer i grupp. Träffarna är antingen på plats eller digitala. Vissa av de lokala kurserna och skogsträffarna anordnas inom Miljösmart skogsbruk.

Aktuella skogsträffar och kurser

Aktuellt

  • Just nu finns det inga aktuella nyheter

Nyhetsbrev för södra Jämtlands distrikt

Här kan du anmäla dig till vårt lokala nyhetsbrev. Förutom vårt nyhetsbrev skickar vi ibland information om våra produkter och tjänster samt kurser och skogsträffar. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på avanmälan i nyhetsbrevet. Om du vill ändra din e-postadress gör du först en avanmälan och anmäler dig sedan på nytt med din nya adress.