Fotot togs den 17 maj 2019, bredvid rastplatsen vid Entré Bodsjöstrupen. Det är här informationsslingan om Skogsbruk vid vatten, som projektet Triple Lakes har skapat, börjar. Det vi ser är Bodsjöbyån, som via Storselet, rinner ut i Bodsjöstrupen. Som i sin tur är en del av Bodsjön.

Södra Jämtlands distrikt

Södra Jämtlands distrikt omfattar kommunerna Ragunda, Bräcke, Berg och Härjedalen. Distriktet erbjuder stor variation, från västra Härjedalens karga tallhedar och fjäll till östra Jämtlands frodiga älvdalar.

Tallen dominerar i de västra delarna. I öster dominerar gran med lövinslag. Här finns landets största areal med contortatall. Markanvändningen fördelas på verksamheter som skogsbruk, turism, jordbruk, rennäring, vindkraft, rekreation, jakt och fiske.

Anmäl dig till vårt lokala nyhetsbrev

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress i det system som hanterar utskicken. Du kan när du vill ta bort din adress från vår lista genom att klicka på avanmälan i nyhetsbrevet. Om du vill ändra din e-postadress gör du först en avanmälan och anmäler dig sedan på nytt med din nya adress. Förutom vårt nyhetsbrev så skickar vi ibland även ut information om våra produkter och tjänster samt kurser och skogsträffar.