Ekplanta
. Foto Michael Ekstrand. Foto: Michael Ekstrand

Pågående regeringsuppdrag

Skogsstyrelsen får uppdrag från regeringen, bland annat i det årliga regleringsbrevet. Dessa uppdrag kompletterar vårt grunduppdrag och ordinarie verksamhet. Här kan du läsa om våra aktuella regeringsuppdrag.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-02