Laserscanning.

Skogliga grunddata

Här hittar du grundläggande information om skog och mark såsom skogliga skattningar från laserdata. Kartorna är öppna och avgiftsfria.

  • Senast uppdaterad: 2019-08-26