Blädningsbruk.

Blädningsbruk

Blädningsbruk är ett hyggesfritt skogsskötselsystem som för att långsiktigt fungera förutsätter skuggfördragande trädslag. I Sverige innebär det gran och i viss mån bok.

I detta kapitel beskrivs teorin kring blädning, dess praktiska utförande och de krav som ställs på avverkningstekniken. Blädningsbruk jämförs med trakthyggesbruket avseende produktion, ekonomi och effekter på naturvärden.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-09