Läsarservice Skogseko

Här kan du teckna en kostnadsfri prenumeration på Skogseko, avsluta utskicket av tidningen eller ändra adress.

I vårt prenumerantregister skiljer vi på skogsägare (som får tidningen utan att behöva beställa den) och övriga (prenumeranter). 

Du som äger mer än fem hektar skog får Skogseko automatiskt. Om du ingår i denna kategori behöver du inte tänka på adressändring. Vårt adressregister för skogsägare uppdateras med automatik fyra gånger om året. Uppgifterna hämtas från Lantmäteriet.

Samäger du din fastighet med någon? Observera att vi endast skickar  Skogseko till en av delägarna (den som är född först på året). Om samtliga delägare vill ha varsitt exemplar av tidningen går det bra att teckna en kostnadsfri prenumeration till den/de personerna som inte får tidningen automatiskt.

Om du vill avsluta utskicket av Skogseko, väljer du fliken "Påbörja och avsluta prenumeration". Detta gäller både dig som får tidningen automatiskt och dig som är prenumerant.

Du kan också kontakta oss via mejl skogseko@skogsstyrelsen.se eller på telefon 036–35 93 00.

  • Senast uppdaterad: 2021-01-04