Uggla.

Beslutsunderlag

Statistiken finns bland annat till för allmän information, utredningsverksamhet och forskning.

Runskrift på rökstenen. Foto Michael Ekstrand

Historia

Här hittar du den senaste statistiken men också tidsserier långt bakåt i tiden.

Statistik

Skogsstyrelsen är ansvarig myndighet för statistik inom områdena produktion, sysselsättning samt miljö och sociala frågor i skogsbruket. Vi gör också andra undersökningar som inte ingår i den officiella statistiken. Här på statistiksidorna hittar du resultat från samtliga undersökningar.

Resultaten från den officiella statistiken finns i statistiska meddelanden och i statistikdatabasen. I statistikdatabasen finns även resultat från andra undersökningar. Alla undersökningar har också en egen ämnessida.