Sedlar.

Söka stöd och bidrag

Här hittar du blanketter till ansökan om stöd och ansökan om utbetalning av stöd. Du hittar även länk till Jordbruksverkets tjänst e-ansökan. Den använder du när du ska ansöka om stöden Kompetensutveckling, Samarbetsstöd och Skogens miljövärden.

Skogsstyrelsen har föreslagit fyra olika stöd till skogsägare i de tre län som drabbades hårdast av skogsbränderna 2018. Det är ännu inte helt klart när stöden kan börja betalas ut. Läs mer via länk nedan.

  • Senast uppdaterad: 2018-10-09