En person står i skogen med en platta i handen. Han bär kläder med Skogsstyrelsens logotyp.

Skogliga planer

Sedan den 1 januari 2020 har Skogsstyrelsen slutat med produktionen av traditionella skogsbruksplaner. Det vi numera kan erbjuda är insamling av fältunderlag till andra skogliga aktörer, som virkesköpare/förvaltare eller skogsägande organisationer.

Leveranser gör vi enbart i digital form och beställaren tar själv ansvar för eventuell tryckning, kontakt och leverans till slutkund. Utöver fältunderlag erbjuder vi även planeringstjänster inom vägsegmentet och askspridningsplaner, se Konsulttjänster.

Har du funderingar eller frågor så tveka inte att kontakta oss! 

  • Senast uppdaterad: 2022-02-01