Vägval för framtidens skogar - nya skogliga konsekvensanalyser

Den 26 oktober 2022 presenterades nya skogliga konsekvensanalyser på konferensen "Vägval för framtidens skogar - nya skogliga konsekvensanalyser". Välkommen att ta del av inspelningar av konferensen liksom av frågor och svar.

Program

Moderator: Peter Jernberg, Skogsstyrelsen

10.00 Inledning Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen 

10.10 Presentation av resultaten av de skogliga konsekvensanalyserna. Andreas Eriksson, utredningsledare Skogsstyrelsen, med flera.

12.45-13.45 Lunch

13.45 Forskarpanelen reflekterar över vägvalen i analysen. Ragnar Jonsson, SLU, Sara Holmgren, SLU samt Göran Bostedt, SLU och Umeå universitet. 

14.20-14.45 Fika

14.45 Politisk panel – våra vägval i fokus. Fyra politiska partier från riksdagens Miljö- och jordbruksutskott kommenterar aktuella skogspolitiska frågor utifrån resultaten av de skogliga konsekvensanalyserna.

15.35 Sammanfattning

16.00 Konferensen avslutas.

Skogsstyrelsen arrangerar konferensen inom ramen för nationella skogsprogrammet. 

  • Senast uppdaterad: 2023-12-04