Tall
. Foto Michael Ekstrand

Hyggesfritt skogsbruk och kontinuitetsskog

Här hittar du underlag om hyggesfritt skogsbruk och kontinuitetsskog.

I regeringens uppdrag till Skogsstyrelsen Insatser till skogsbruket ingår att utveckla och sprida kunskap om hyggesfritt skogsbruk. Arbetet som drivits som projekt i mer än tio år är nu inne i sin fjärde fas. Vi fortsätter att utveckla och analysera metoder för hyggesfritt skogsbruk. Det sker utifrån ekonomiska, ekologiska, kulturella, och sociala aspekter. Vi ger också råd om hyggesfritt skogsbruk.

Resultat från arbetet finns redovisade i rapporter och meddelanden från Skogsstyrelsen.

Arbetet med hyggesfritt skogsbruk drivs i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Skogforsk, SCA Skog, Statens fastighetsverk och Sveaskog.

  • Senast uppdaterad: 2019-05-24