Tall
. Foto Michael Ekstrand

Hyggesfritt skogsbruk och kontinuitetsskog

Här hittar du underlag om hyggesfritt skogsbruk och kontinuitetsskog.

I regeringsuppdraget Insatser till skogsbruket ingår Skogsstyrelsens arbete för att utveckla och sprida kunskap om hyggesfritt skogsbruk. Arbetet som bedrivits i projektform i mer än tio år är nu inne i sin fjärde fas och fortsätter att utveckla och analysera metoder för hyggesfritt skogsbruk utifrån ekonomiska, ekologiska, kulturella, och sociala aspekter. Vi informerar också och ger råd om hyggesfritt skogsbruk.

Resultat från arbetet finns redovisade i rapporter och meddelanden från Skogsstyrelsen.

Arbetet med hyggesfritt skogsbruk drivs i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Skogforsk, SCA Skog, Statens fastighetsverk och Sveaskog.

  • Senast uppdaterad: 2017-04-10