Skogskötselserien omslag

Stamkvistning

Med stamkvistning går det att öka ett bestånds värde vid slutavverkning genom att åtgärden resulterar i mer kvistfritt virke. I Sverige stamkvistas mest tall men skötselåtgärden används även på lövträd.

Här beskrivs vilka bestånd som är lämpliga att stamkvista och varför det är viktigt att stamkvista innan träden är för grova. Du bör dokumentera åtgärden för framtiden, till exempel i din skogsbruksplan.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-09