Sumpskog på Skogsstyrelsens kursgård i Gammelstorp, ca 16 km norr om Ronneby, Blekinge. Norra delen av fastigheten.

Dikning

Dikning kan ha flera syften och regelverken är olika beroende på åtgärd.

Planera din dikning noga för att få ett bra resultat. Planera också för anpassningar och skyddsåtgärder i samband med din dikning.

I många fall behöver du anmäla din åtgärd till Skogsstyrelsen. På de här sidorna kan du läsa om olika typer av dikning och vad som gäller vid olika typer av åtgärder.

  • Senast uppdaterad: 2021-04-07