Sumpskog på Skogsstyrelsens kursgård i Gammelstorp, ca 16 km norr om Ronneby, Blekinge. Norra delen av fastigheten.  Foto: Ola Runfors

Dikning

Dikning kan ha flera syften och regelverken är olika beroende på åtgärd.

Planera din dikning noga för att få ett bra resultat i underhållet av diket och för att få så liten miljöpåverkan som möjligt. Planera också för anpassningar och skyddsåtgärder i samband med din dikning.

Vatten från diken i skogsmark kan föra med sig växtdelar, slam och lerpartiklar samt olika kemiska ämnen. Det får i sin tur miljöpåverkan nedströms för de arter och livsmiljöer som kan finnas. Fundera därför också på vilka dikessträckor som verkligen behöver rensas och vilka som saknar rensningsbehov. Ta gärna del av informationen om olika anpassningar av dikning och skyddsdikning.

I många fall behöver du anmäla din åtgärd till Skogsstyrelsen. På de här sidorna kan du läsa om olika typer av dikning och vad som gäller vid olika typer av åtgärder.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-28