Produktion av frö och plantor

Bra plantor som lämpar sig för olika ståndorter och lägen i landet är viktigt för skogsbruket. För bra plantor behövs bra frö och en väl utvecklad produktionskedja.

Här beskrivs skillnaden mellan beståndsfrö och plantagefrö, liksom hur man vitaliserar frö inför användning. Odlingsscheman för täckrots- och barrotsplantor beskrivs, vilka krav som finns på näring och bevattning, med mera.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-09