Person som letar efter granbarkborrar i gammal granskog en solig sommardag.

Olika sätt att sköta din skog

Som skogsägare kan du ha olika mål med din skog och därmed också olika sätt för att sköta den.

På de här sidorna kan du läsa om olika typer av skogsbruk. Lövskog, blandskog eller hyggesfritt. Du kan ha mål för produktion eller för upplevelser. Du får också tips om hur du anpassar din skog för vilt eller klimat.

  • Senast uppdaterad: 2021-08-10