Skogsärenden för företag

Här hittar du information om hur du ansluter ditt företags planeringssystem till våra tjänster E-avverka och Nemus.

Företag med egna geografiska informationssystem (GIS) skickar sedan länge in avverkningsanmälningar och ansökningar via e-post till Skogsstyrelsen. På något års sikt kommer tjänsten som kallas E-avverka att fasas ut. Den kommer istället att ersättas med en ny digital tjänst, Nemus, som är en vidareutveckling av E-avverka och som du kan ansluta till redan nu.

En kontakt mot Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen

Nemus är en tjänst som gör det möjligt för skogsföretag att skicka in ärenden med koppling till skog som hanteras av olika myndigheter, i första steget ärenden som handläggs av Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen. Tjänsten är under utveckling och i nuläget omfattar den ärenden som rör 

  • anmäla eller ansöka om avverkning till Skogsstyrelsen
  • fornlämningar i samband med avverkning direkt till Länsstyrelsen
  • markavvattning direkt till Länsstyrelsen

En viktig funktion i Nemus är också att du kan få återkoppling på ditt ärendes status.

  • Senast uppdaterad: 2017-09-01