Gran angripen av granbarkborre.

Kartor över skador på skog

Skador på skog är en karttjänst där du bland annat kan se var det är störst risk för angrepp av granbarkborre och var det finns potentiella angrepp.

Risk för granbarkborre

Riskindexkartan visar var olika riskfaktorerna sammanfaller och var det är viktigt att du som skogsägare kontinuerligt letar efter nya angrepp. Riskfaktorer för granbarkborreangrepp är bland annat stora virkesvolymer, torr mark, hyggeskanter och tidigare angrepp. 

Förändringsanalyser 

Med hjälp av satellitbilder kan du göra en förändringsanalys för att upptäcka potentiella angrepp av granbarkborre. Analysen visar var det skett förändringar i granarnas vitalitet, vilket kan tyda på angrepp.  

Du hittar både riskindexkartan och förändringsanalysen genom att klicka på "val av karta" under Skador på skog. Vid eventuella problem att öppna kartan, klicka på Ctrl F5 och prova igen. Se instruktioner för riskindexkartan och förändringsanalysen under relaterade dokument. 

Du kan också ladda ner data från riskindexkartan för att använda i eget GIS. Se relaterade webbsidor.

Bränder och stormar

Under Skador på skog visas även aktuella och tidigare skogsbränder. Här kan du se vilka områden som drabbades av de stora skogsbränderna sommaren 2018. På sikt kommer även andra skogsskador, från exempelvis stormar, att visas i karttjänsten.

 

  • Senast uppdaterad: 2021-11-10