Gulfotshätta. Foto: Johan Nitare

Organisation

Skogsstyrelsen har kontor på cirka 80 platser runtom i landet. Vårt huvudkontor ligger i Jönköping.

Skogsstyrelsen leds av en generaldirektör. Ytterst ansvarig är en styrelse som utses av regeringen. Vi har tre avdelningar, skogsavdelningen, administrativa avdelningen, och uppdragsavdelningen som stödjer verksamheten. Flera av medarbetarna vid avdelningarna finns representerade ute vid de lokala kontoren.

En stor viktig del av vår operativa fältverksamhet och våra kontakter med skogsägare bedrivs på våra distrikt som geografiskt är indelade i tre regioner.

Totalt arbetar drygt 800 personer på Skogsstyrelsen.

  • Senast uppdaterad: 2017-10-06