person med kängor som går i en skog. Foto: Mostphotos

Organisation

Skogsstyrelsen har kontor på cirka 75 platser runtom i landet. Vårt huvudkontor ligger i Jönköping.

Skogsstyrelsen leds av en generaldirektör. Ytterst ansvarig är en styrelse som utses av regeringen. Vi har två avdelningar, skogsavdelningen och administrativa avdelningen, som stödjer verksamheten. Flera av medarbetarna vid avdelningarna finns representerade ute vid de lokala kontoren.

En stor viktig del av vår operativa fältverksamhet och våra kontakter med skogsägare bedrivs på våra distrikt som geografiskt är indelade i tre regioner.

Region Nord består av sex distrikt: Norra Västerbotten, Södra Västerbotten, Västernorrland, Södra Jämtland, Norra Jämtland och Norrbotten.

Region Mitt består av sex distrikt: Dalarna, Värmland, Gävleborg, Uppsala-Västmanland, Sörmland-Örebro och Stockholm-Gotland.

Region Syd består av nio distrikt: Skaraborg-Fyrbodal, Göteborg, Jönköping, Halland, Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Östergötland.

Totalt arbetar cirka 800 personer på Skogsstyrelsen.

Ledningsgrupp

Skogsstyrelsens ledningsgrupp består av följande personer:

 • Herman Sundqvist, generaldirektör
 • Martina Trygg, avdelningschef Administrativa avdelningen
 • Staffan Norin, avdelningschef Skogsavdelningen
 • Johan Eriksson, biträdande avdelningschef Skogsavdelningen
 • Stina Moberg, regionchef Nord
 • Jonas Löfstedt, regionchef Mitt
 • Ulrika Kraft Stenlund, regionchef Syd
 • Inga-Lena Alm Larsson, HR-chef
 • Urban Wigert, kommunikationschef
 • Frank Lantz, ekonomichef
 • Andrea Airosto, chefsjurist
 • Renée Einarsson, gd-assistent.

Bildbank: bilder på ledningsgruppen

Styrelse

Skogsstyrelsens styrelse utses av regeringen och är myndighetens högsta beslutande organ. De här personerna är från och med den 1 juni 2022 ledamöter i styrelsen.

Ordförande

Mats Wiberg
Rättschef, Statens fastighetsverk 

Övriga ledamöter i styrelsen

Eva Håkansson
Senior konsult

Lisa Sennerby Forsse
fd. rektor SLU

Erik Fahlbeck
Senior rådgivare

Per Simonsson
Konsult i naturvård

Lotta Möller
Moderator och skribent inom förvaltning av naturresurser

Ingrid Petersson
fd. generaldirektör

Herman Sundqvist
Generaldirektör, Skogsstyrelsen

Personalrepresentanter

Magnus Fürst
Ordförande, ST inom Skogsstyrelsen

Lisa Classon
Ordförande, SACO Skogsvård

 • Senast uppdaterad: 2024-02-01