Enkätundersökningar

Har du fått ett brev om att delta i en av våra enkätundersökningar? Här finns blanketter och anvisningar. För vissa undersökningar har du möjlighet att svara via ett webbformulär. Användarkoden till formuläret finns i så fall på blanketten som du fick hem i brevlådan.

För att komma till webbformuläret klickar du på rutan "Svara på enkäten här!".  

Resultaten från våra undersökningar hittar du här på webben under respektive ämnessida. På ämnessidorna kan du också läsa mer om själva undersökningarna. I vissa fall är utföraren någon annan med Skogsstyrelsen som hel- eller delfinansiär.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-20