Enkätundersökningar

Har du fått ett brev om att delta i en av våra enkätundersökningar? Här finns blanketter och anvisningar. För vissa undersökningar har du möjlighet att svara via ett webbformulär. Användarkoden till formuläret finns i så fall på blanketten som du fick hem i brevlådan.

Skogsstyrelsen gör flera undersökningar där vi samlar in uppgifter i enkätform. Här finns missivbrev, blanketter och anvisningar. Om du vill och kan svara via ett webbformulär så når du det genom Survey Generator.

I vissa fall är utföraren någon annan med Skogsstyrelsen som hel- eller delfinansiär.

Resultaten från våra undersökningar hittar du här på webben under respektive ämnessida.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-20