Enkätundersökningar

Har du fått ett brev om att delta i en av våra enkätundersökningar? Här finns blanketter och anvisningar. För vissa undersökningar har du möjlighet att svara via ett webbformulär. Användarkoden till formuläret finns i så fall på blanketten som du fick hem i brevlådan.

För att komma till webbformuläret klickar du på rutan "Svara på enkäten".  

Resultaten av undersökningarna hittar du under respektive ämnessida. På ämnessidorna kan du också läsa mer om själva undersökningarna. I vissa fall är utföraren någon annan med Skogsstyrelsen som hel- eller delfinansiär.